Onze missie

Spotlight Effect is geen actief weblog meer. Sinds februari 2013 zijn de artikelen op Spotlight Effect enkel nog te benaderen als ware het een online archief. Hieronder lees je de missie van het weblog, voor wie nog eens de spirit van toen op wil snuiven.

Missie

Welkom op Spotlight Effect (SLE), het blog dat verder gaat waar anderen blijven staan. Een plek waar wij – jonge bloggers – in een ambitieuze groep een kritische visie ontwikkelen en generatiegenoten inspireren met de interessante dingen die we zien. Wij schrijven niet over nieuws, wij schrijven over de gedachte die achter onderwerpen zit. Geheel in lijn met onze naam belichten wij de kant die voor de rest van de wereld donker bleef. Wij praten niet over de een nieuw record aan gebruikers op Facebook, maar over de beweging die dit veroorzaakt. Wij schrijven niet over iemand die een boek heeft geschreven over bloggen, maar vragen ons af waarom hij daar aan begonnen is. We gaan dus verder, en hopen jou te prikkelen met nieuwe inzichten en ideeën.

Tim van Letht en Paul Vereijken

De vier geboden van Spotlight Effect

  1. Gij zult u niet conformeren aan de massa.
  2. Gij zult uw fouten en onzekerheden niet verhullen.
  3. Gij acht uzelf niet meer dan anderen.
  4. Gij beoogt de groei van anderen.

Oh, en waar komt die naam eigenlijk vandaan?

The spotlight effect is the tendency to overestimate the extent to which our actions and appearance are salient to others. (Aronson, Wilson & Akert, 2005, p. 116)

Zoals blijkt uit bovenstaand citaat overschatten mensen de mate waarin zij opvallen. Een ontnuchterende theorie. Niemand ziet dat die haarlok vandaag de verkeerde kant opzit. En dat je je luchtje vergeten bent, wordt ook door geen van je collega’s opgemerkt. Die spreekwoordelijke spotlight die op jou gericht staat, blijkt slechts een illusie.

Spotlight Effect was oorspronkelijk een persoonlijke blog over communicatiewetenschap. Oprichter Ernst-Jan Pfauth was zich bewust van nietig dat eigenlijk was – zo’n blogje op het enorme web – dat hij het vernoemde naar de theorie. In oktober 2010 droeg Ernst-Jan de blog over aan Paul Vereijken en Tim van Letht.

Bronvermelding

Aronson, E., Wilson, T. & Akert, R. (2005). Social Psychology (5e druk). New Jersey: Pearson Education.